FINAPARTNER

Intohimoni on auttaa yritystäsi menestymään.

Finapartner Liisa Mutanen

Palvelut

Osaamiseni fokus on yhtiöiden taloudessa ja hallinnossa. Tekninen ja tuotantotalouden taustakoulutus ja -kokemus mahdollistavat sen, että talous näyttäytyy minulle aina osana laajempaa kokonaisuutta, jossa yhdistyvät ihmisten osaaminen, teknologia, tuotannon tekijät, sujuvat prosessit ja tarkoituksenmukainen toiminnan laatu.

ikoni_03-03

Laskenta, analyysi ja suunnittelu

 • Tuote-, liiketoiminta- ja asiakaskannattavuuden laskenta
 • Sisäinen ja ulkoinen hinnoittelulaskenta
 • Liiketoimintojen laskennallinen mallintaminen
 • Budjetointi- ja ennustemallit
 • Kassaennustemallit, kassan- ja käyttöpääoman hallinta
 • Rahoitusrakenteen suunnittelu ja rahoituksen hakeminen
ikoni_01-03

Seuranta ja raportointi

 • Suorituskykymittareiden määrittely
 • Laskenta- ja seurantajärjestelmän luonti jatkuva-aikaisen seurannan mahdollistamiseksi
 • ERP-järjestelmän hyödyntäminen tiedon keräämisessä ja analysoinnissa
 • Johdon ja hallituksen raportointi sekä raportointi sijoittajille ja sidosryhmille
ikoni_02-03

Prosessien kehittäminen

 • Operatiivisten ja hallinnollisten prosessien suunnittelu, analysointi, systematisointi ja optimointi
 • ERP-järjestelmän hyödyntäminen prosessien sujuvoittamiseksi ja automatisoinnin lisäämiseksi
 • Prosessien resurssi- ja vastuumäärittelyt sekä prosesseissa käsiteltävän tiedon hallinta
 • Toiminnan ja prosessien sisäinen auditointi yrityksen omaa toimintajärjestelmää tai muuta kriteeristöä vasten
Finapartner Liisa Mutanen

Kuka olen

Toimin talouden ja liiketoiminnan kehittämisen freelance-asiantuntijana. Saat monipuolisen osaamiseni käyttöösi sillä intensiteetillä ja siksi ajaksi, kuin tarvitset.

Haluan löytää yrityksellesi kannattavimman liiketoimintamallin, tehokkaimmat prosessit ja kasvun mahdollistavan rahoitusrakenteen. Johdolle haluan tarjota näkyvyyden ja kontrollin liiketoiminnan tuloihin ja menoihin eri liiketoiminta-alueista aina tuote- ja asiakastasolle asti.

Tarjoan malleja suunnitelmien ja ennusteiden laadintaan. Autan hyödyntämään liiketoiminnasta saatavaa tietoa reaaliajassa.

Valmennan ja autan näkemään asiat, jotka läheltä katsottuna ovat näkyvissä, mutta etäämmältä katsottuna ja analysoituna antavat selkeitä päätöksenteon signaaleja.

Olen koulutukseltani tuotantotalouden diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri (laskentatoimi). Kattavan työhistoriani aina vuoteen 2000 asti löydät LinkedInistä.

Intohimoni on auttaa yritystäsi menestymään. Ota yhteyttä ja ryhdytään töihin kohti tavoitteidesi mukaista liiketoimintaa!

Liisa Mutanen

KTM, DI, HHJ

Toimintamalli ja
hinnoittelu

 • Työskentelen pääsääntöisesti tuntiveloituksella.
 • Maksat vain todella tehdystä työstä.
 • Saat suunnitelman ja arvion tehtävästä työstä, sen vaatimasta työajasta ja aikataulusta.
 • Työtä voidaan vaiheistaa ja siinä voidaan edetä välietappi kerrallaan.
 • Ennen tarjousta ja etenemistä voidaan tehdä kattava talousjohdon tilannekartoitus, jonka perusteella nähdään kehittämiskohteet ja voidaan arvioida kehittämisellä saavutettavia hyötyjä.
 • Kehittäminen voi olla projektiluonteista tai yhteistyötä voidaan tehdä jatkuvalla mallilla.
 • Teen ja edistän yhteistyötä yhtiösi taloushallintokumppanien ja henkilöstön kanssa.

Ota yhteyttä

Liisa Mutanen / Finapartner
Y-tunnus: 1952657-1
liisa.mutanen@finapartner.fi
+358 40 511 0130
Toiminta-alue: Oulun seutu (myös pääkaupunkiseutu sekä muu Suomi tarpeen mukaan)

Copyright © 2021 Finapartner | Powered by Elovisual